and become a part of tomorrow

to a new business model

to growth in an unknown future

Subscrybe

Vi tror på at abonnement er fremtidens forretningsmodell, og vi vil være ledende innenfor rådgiving, innovasjon og forretningsutvikling av abonnements- og medlemsbaserte virksomheter. Vi hjelper norske og internasjonale kunder med å utvikle nye abonnementskonsepter, utvikle eksisterende og skape sterkere kunderelasjoner.

Møt Subscrybe teamet

Kunnskap:

//torsdag d. 25.06.20

Sorte svaner og repeterende inntekter

Av Jon Erik Ofstad

Norge er et vesentlig mindre utviklet marked for abonnementsbaserte produkter og tjenester enn eksempelvis Danmark og andre sammenlignbare europeiske land. Finanskrisen i 2008 var en viktig drivkraft bak utviklingen av nye type konsepter i Europa. Mens Norge med en oljesmurt økonomi og sterk velferdsstat, ikke opplevde et like dramatisk omstillingsbehov. Men det er ikke usannsynlig at vi er på vei inn i samme situasjon. les mer Sorte svaner og repeterende inntekter

//tirsdag d. 16.06.20

Abonnement i korona-tiden

Det er ca tre måneder siden koronakrisen lukket Norge og resten av verden. Det etterlot mange virksomheter i sjokk og fortvilelse over utsiktene til manglende salg, og ingen eller få kunder, og kun ved hjelp av enorme hjelpepakker har man lykkes å med å unngå mange konkurser. Likevel har ikke alle virksomheter vært like hardt rammet. Man kan notere seg, at mens noen bransjer har blitt veldig hardt rammet, har andre ikke vært berørt, eller faktisk opplevd vekst og fremgang. Gjelder det også når man ser på bestemte forretningsmodeller? Er noen forretningsmodeller mer robuste i nedgangstider enn andre?

Det er noe som tyder på at abonnementsvirksomheter kanskje generelt har klart seg bedre i krisen, noe jeg har sett nærmere på. Jeg har lest forskjellige statistikker og rapporter, og fått bekreftet min hypotese: Abonnementsvirksomheter har generelt klart seg bedre gjennom krisen. les mer Abonnement i korona-tiden

//onsdag d. 1.04.20

Prisen på abonnementet er kanskje den viktigste beslutningen som skal tas

Av Morten Suhr Hansen

Vi opplever det gang på gang. Hver gang vi arbeider med lansering av nye abonnementsprodukter sammen med kundene våre, er det et spørsmål som kommer opp hver gang, og som blir drøftet aller mest: Hva skal abonnementet koste? Det gjelder enten det er snakk om en start-up som skal gå «live» med et abonnement for første gang, eller en etablert virksomhet som skal lansere et nytt abonnementsprodukt.

Det ser helt annerledes ut hos etablerte abonnementsvirksomheter som allerede har et eller flere abonnementsprodukter på markedet. I hvert fall hvis man skal tro på den amerikanske virksomheten Zuora som leverer software til abonnementsvirksomheter. De har nemlig undersøkt hvor langt tid etablerte abonnementsvirksomheter bruker på priser og prispolitikk. Og svaret er overraskende: De flest virksomheter bruker mindre enn 10 timer i året på å evaluere og utvikle selkapets priser og prismodeller! les mer Prisen på abonnementet er kanskje den viktigste beslutningen som skal tas