and become a part of tomorrow

to a new business model

to growth in an unknown future

Subscrybe

Vi tror på at abonnement er fremtidens forretningsmodell, og vi vil være ledende innenfor rådgiving, innovasjon og forretningsutvikling av abonnements- og medlemsbaserte virksomheter. Vi hjelper norske og internasjonale kunder med å utvikle nye abonnementskonsepter, utvikle eksisterende og skape sterkere kunderelasjoner.

Møt Subscrybe teamet

Kunnskap:

//mandag d. 10.08.20

Hva ville Spotify gjort?

Av Morten Suhr Hansen

For ikke så lenge siden holdt jeg en workshop sammen med en kunde, der formålet var å utvikle en strategi for den optimale fastholdelse av virksomhetens abonnenter. Hvordan kan vi sikre oss at de nye abonnentene som vi får inn i dag forblir abonnenter lengst mulig, spurte vi oss selv. For vi vet jo godt: En abonnementsvirksomhets suksess måles ikke på hvor mange som starter et abonnement, menhvor lang tid abonnentene blir værende. Livstid og livstidsverdi er de avgjørende parametrene for suksess. les mer Hva ville Spotify gjort?

//torsdag d. 25.06.20

Sorte svaner og repeterende inntekter

Av Jon Erik Ofstad

Norge er et vesentlig mindre utviklet marked for abonnementsbaserte produkter og tjenester enn eksempelvis Danmark og andre sammenlignbare europeiske land. Finanskrisen i 2008 var en viktig drivkraft bak utviklingen av nye type konsepter i Europa. Mens Norge med en oljesmurt økonomi og sterk velferdsstat, ikke opplevde et like dramatisk omstillingsbehov. Men det er ikke usannsynlig at vi er på vei inn i samme situasjon. les mer Sorte svaner og repeterende inntekter

//tirsdag d. 16.06.20

Abonnement i korona-tiden

Det er ca tre måneder siden koronakrisen lukket Norge og resten av verden. Det etterlot mange virksomheter i sjokk og fortvilelse over utsiktene til manglende salg, og ingen eller få kunder, og kun ved hjelp av enorme hjelpepakker har man lykkes å med å unngå mange konkurser. Likevel har ikke alle virksomheter vært like hardt rammet. Man kan notere seg, at mens noen bransjer har blitt veldig hardt rammet, har andre ikke vært berørt, eller faktisk opplevd vekst og fremgang. Gjelder det også når man ser på bestemte forretningsmodeller? Er noen forretningsmodeller mer robuste i nedgangstider enn andre?

Det er noe som tyder på at abonnementsvirksomheter kanskje generelt har klart seg bedre i krisen, noe jeg har sett nærmere på. Jeg har lest forskjellige statistikker og rapporter, og fått bekreftet min hypotese: Abonnementsvirksomheter har generelt klart seg bedre gjennom krisen. les mer Abonnement i korona-tiden