Få inspirasjon til din egen abonnementsvirksomhet

Boken How to Build a Subscription Business er skrevet av Morten Suhr Hansen og er nettopp kommet i en ny utgave.

How to Build a Subscription Business er en modell som gjennom syv faser og 29 konkrete trinn viser hvordan man bygger en abonnementsmodell opp fra bunnen, og modellen kan samtidig brukes til å analysere og forbedre en eksisterende abonnementsforretning. Boken gir en grundig innføring i modellen og hjelper leseren igjennom alle trinnene.

How to Build a Subscription Business inneholder også mye inspirasjon. En rekke artikler gir et dypere innblikk i emner som medlemsmodeller som supplement til abonnementsmodeller, og hvorfor unge forbrukere er enda mer interessert i abonnement enn alle andre. Samtidig gir et appendiks et innblikk i 50 av verdens mest suksessfulle abonnementsvirksomheter. Her blir leserne bl.a. innført i virksomheter som Dollar Shave Club, MoviePass, The New York Times og Strava.

* Felter er obligatoriske

Når du laster ned How to Build a Subscription Business, melder du deg samtidig på vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet inneholder inspirasjon, spennende nyheter og cases fra abonnementsverden.