Kompetanse

Ingen kunder er like, og derfor er alle våre prosjekter og konsepter utviklet i samarbeide med våre kunder.

Vi arbeider på tvers av innovasjon, forretningsutvikling og driftsoppgaver. Både på et strategisk, taktisk og operasjonelt nivå.

Vi ser først og fremst oss selv som dyktige abonnementshåndverkere med et skarpt blikk på dagens utfordringer og morgendagens muligheter. Derfor går optimering av den eksisterende virksomheten alltid hånd i hånd med utvikling og implementering av nye, innovative løsninger.

Her er en rekke eksempler på prosjekter som vi ofte samarbeider med våre kunder om:

Innovasjon av abonnementsmodeller

Vi skaper innovasjon og bidrar til å designe nye abonnementskonsepter eller utvikle eksisterende abonnementsforretninger med fokus på innhold, priser, pakker og vilkår.

Les om våre abonnementsinnovasjoner i samarbeide med Interflora og Dansk Supermarked.

Business review

360 graders gjennomgang av abonnementsforretningen med analyse, diagnose og anbefalinger. Vi skaper et realistisk bilde av abonnementsforretningens AS IS og hjelper med å beskrive og beregne et ambisiøst TO BE.

Les om vårt samarbeid med Danmarks Naturfredningsforening.

Lojalitetskonsepter og dialogprogrammer

En abonnementsvirksomhet er kun verdifull når frafallet reduseres og levetiden forlenges. Vi hjelper med utvikling av dialog- og lojalitetsprogrammer og implementering av churn reduserende tiltak.

Les mer om hvordan vi har hjulpet TV 2 Play med å styrke lojaliteten.

Lead management og salgsoptimalisering

Vi arbeider målrettet med Lead generering og kundesegmentering som basis for målstyring og optimalisering av salgsressurser på tvers av alle kanaler – både inbound og outbound.

Les mer om hvordan vi samarbeider med Egmont Publishing for å styrke deres salgsvirksomhet.

Abonnentreiser

En moderne abonnementsvirksomhet er i en evig dialog med sine kunder – både kommende, nåværende og tidligere. Vi hjelper derfor til med å gjennomgå alle nåværende berøringspunkter med kunden og å utvikle en optimalt engasjerende abonnenmentreise

Vinn tapte kunder tilbake

De letteste og beste kunder å selge til er ofte dem som kjenner produktet best, nemlig tidligere kunder. Vi utvikler og implementerer strategier for win-back av tidligere kunder.

Optimalisering av betalinger

Vi hjelper med å sikre riktige betalingsløsninger for både abonnementsvirksomhetene og kundene. Utvelging og implementering av betalingsløsninger og implementering av fakturerings- og purreløsninger sikrer en optimal abonnementsvirksomhet.

Abonnementssystemer

Utvelging og evalueringer av abonnementssystemer, salgssystemer og CRM-systemer og hjelp til implementering av forskjellige tekniske løsninger er en fast del av vårt arbeide, både for nye og eksisterende abonnementsforretninger.

Abonnementsbudsjettering og -forecasting

Abonnementsvirksomheten blir bare vellykket  om bedriften har god performance management. Oppbygning og implementering av økonomi- og budsjettmodeller inkl. forretningens viktigste KPI’er sikrer styringen og overblikket i virksomheten.

Les mer om hvordan vi hjelper Kristeligt Dagbladmed å styre abonnementsforretningen.

Kan vi hjelpe deg?

Finn et medlem av Subscrybe's team her.