The Subscription Movement and How To Succeed In It

Bli inspirert til å starte din egen abonnementsvirksomhet eller å utvikle din eksisterende

Med 250 000 nedlastinger av første utgave, har Morten Suhr Hansen nå utgitt en oppdatert versjon av hvordan man bygger en abonnementsvirksomhet.

The Subscription Movement and How To Succeed In It er en modell som gjennom syv faser og 29 konkrete trinn viser hvordan man bygger en abonnementsmodell opp fra bunnen, og modellen kan samtidig brukes til å analysere og forbedre en eksisterende abonnementsforretning. Boken gir en grundig innføring i modellen og hjelper leseren igjennom alle trinnene.

The Subscription Movement and How To Succeed In It inneholder også mye inspirasjon. En rekke artikler gir et dypere innblikk i emner som medlemsmodeller som supplement til abonnementsmodeller, og hvorfor unge forbrukere er enda mer interessert i abonnement enn alle andre. Samtidig gir et appendiks et innblikk i 50 av verdens mest suksessfulle abonnementsvirksomheter. Her blir leserne bl.a. innført i virksomheter som Dollar Shave Club, MoviePass, The New York Times og Strava.

Vil du motta enda mer innsikt, artikler og nyheter om abonnementer? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet sendes ut hver 14. dag og inneholder en artikkel fra Subscrybe, en podcast og internasjonale abonnementsnyheter.